Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

– I Unio KA var vi opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten var det samtidig viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Samarbeid under Unio

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA.

I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).


Stillingstillegg

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.

Stillinger i lønnsgruppe 1–5 får tillegg fra kr 23.800 til kr 38.000.

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 4,9 prosent av den enkeltes grunnlønn.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. mai.

Se protokoll med vedlegg fra forhandlingene

Tilbud 4: Dette ble man enige om

Se mer om tariffområdet KS

Se mer om lønnsoppgjøret