Barnehage: Bli med på erfaringskonferanse

IA-Bransjeprogram barnehage arrangerer nå regionale erfaringskonferanser i fem byer i løpet av våren 2023. Meld deg på nå!

Utdanningsforbundet er stolt part i IA-Bransjeprogram barnehage som har som to hovedmål å redusere sykefravær og frafall på arbeidsplassen.

Vi mener at for å lykkes med det er det avgjørende at partene samarbeider lokalt og nasjonalt. Det er de enkelte arbeidsplassene som står sentralt i Bransjeprogrammet og verktøyene som er utviklet tar utgangspunkt i det. Mer informasjon om Bransjeprogrammet og verktøyene som er utviklet finner du her.

For å dele de erfaringer som er gjort i arbeidet til nå arrangerer IA- Bransjeprogram barnehage fem regionale konferanser.

Konferansene vil ha samme innhold og retter seg mot barnehagenes HMS-grupper, eiere, hjelpere og alle som er opptatt av arbeidsmiljø/HMS og sykefravær i barnehagene. Her vil vi presentere resultater, erfaringer og forskning fra og med bransjeprogrammet. Konferansen vil være praksisnær og nyttig, både om du jobber i eller med barnehage.

Arbeidet i bransjeprogrammet bygger på partssamarbeid, så vi oppfordrer barnehagene til å delta med hele HMS-gruppen (leder, tillitsvalgt og verneombud). Bransjeprogrammet dekker utgiftene for deltakelse og lunsj.
Vi ser frem til en aktiv og spennende dag!

Vil du delta? Se mer informasjon i påmeldingslenkene her 

Oslo:    29. mars 2023

Bergen:   13. april 2023

Trondheim:  17. april 2023

Tromsø:  25. april 2023

Kristiansand: 11. mai 2023