Abelia ferdigforhandlet

Fredag 26.mai ble mellomoppgjøret for 2023 ferdigforhandlet for våre skoler som er omfattet av overenskomsten mellom Abelia og Utdanningsforbundet.

Lønnstabellen ble oppjustert med samme satser som i kommunesektoren (KS) fra 1.mai 2023.

Med virkning fra 1.januar 2023 får, i tillegg, stillinger som adjunkt med tilleggsutdanning, lektor og lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet henholdsvis kr. 4.500, kr. 6.000 og kr. 7000,- som i KS.

Her kan du lese protokollen

Se mer om lønnnsoppgjøret her