– Krevende oppgjør, men større handlingsrom i år

– Vi vil kreve reallønnsvekst og en ramme over frontfaget, sier Steffen Handal. På Unios inntektspolitiske konferanse fortalte tillitsvalgt Linn Therese Myhrvold om en sterk uro og bekymring for lærernes situasjon foran årets lønnsoppgjør.

Unio holdt onsdag sin inntektspolitiske konferanse i Oslo, hvor Linn Therese Myhrvold, lokallagsleder for Utdanningsforbundet Østre Toten, bidro med sitt perspektiv fra talerstolen. Seks år med nedprioritering, i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, og en arbeidsgiver som undergraver lærerprofesjonen, gjør at læreren er sterkt bekymret.

– Vi opplever at vi har en arbeidsgivermotpart som snakker ned og undergraver profesjonen vår, som devaluerer kompetansen og utdanningen vår og hevder lærerutdanning ikke er nødvendig for å være en god lærer, og som virker mer opptatt av å bagatellisere og bortforklare de utfordringene vi peker på, enn å ta ansvar og finne løsninger, sa Myhrvold.

Steffen Handal, som er forhandlingsleder for Unio kommune, er tydelig på hva kommunalt ansatte må ha i årets mellomoppgjør.

– Vi må over frontfaget, og vi skal ha reallønnsvekst. Det betyr at vi må opp på femtallet i årets KS-oppgjør, sier Handal. Samtidig er han håpefull foran årets oppgjør.

– Jeg tror det blir et krevende oppgjør, men vi ser at det er et større handlingsrom i år.

Les også på unio.no: – Kjenner på en sterk uro

Stolt av å være lærer

Myhrvold sier hun er stolt av å være lærer, av å være tillitsvalgt og av å få representere en profesjon med lang utdanning og høy kompetanse.

– En profesjon der vi har tydelige faglige forventninger og krav til hverandre og jobben vi skal utføre. Det MÅ vi ha, med det samfunnsansvaret vi er satt til å forvalte. Derfor står jeg også her og kjenner på en sterk uro og med en klump i magen.

Hun trekker fram eksempler fra lærerhverdagen, der elevene i ett klasserom følges opp og får undervisning av en godt utdannet lærer. I naborommet er det ikke er uvanlig at det står en 19-åring med det fulle og hele ansvar for en annen klasse i naborommet – en som selv var elev for bare noen måneder siden.

Klarer ikke rekruttere

Handal er opptatt av at regnestykket ikke går opp.

– Vi klarer ikke å rekruttere nok folk til kommunene med den praktiseringen av frontfagsmodellen som er i dag. Det er rom for at vi kan gå utover ramma enkelte år. Grupper som er blitt hengende etter må bli kompensert. Lærerne har stått for det største tapet i offentlig sektor.

Dette kan ikke fortsette, sier Handal, og minner om at dette også er et politisk ansvar.

– Våre yrkesgrupper opplever å måtte løpe raskere, jobbe mer effektivt og henger ikke med i lønnsutviklingen. Forventningene øker, mens budsjettene kuttes. Dette henger ikke på greip lenger, folk finner seg ikke i det.

– Politikerne har en rolle i å legge overordnede rammer der det er mulig for partene å forhandle fram gode løsninger som er nødvendige for å rekruttere utdanningsgruppene til offentlig sektor.

Lønn som virkemiddel

Oslo kommune er et eget tariffområde. Therese Thyness Fagerhaug er forhandlingsleder for Unio Oslo. Hun forteller om rekrutteringsproblemer både når det gjelder barnehagelærere, lærere, sykepleiere og andre grupper, og at kommunen ikke kan se bort fra at lønn er et virkemiddel for å sikre kvalifisert arbeidskraft.

– Oppgjøret må kompensere for at anslaget for frontfaget har vært for lavt tre år på rad. I rekrutteringskampen kommer de til å tape i det lange løp hvis ikke. Vi vil kreve reallønnsøkning, det må arbeidsgiver ta på alvor, sier hun.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet