Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2022!

Nå er alle vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2022 kåret. Vinnerne er Lundamo barnehage og Charlottenlund videregående skole, begge i Trøndelag. Og Vasset barnehage i Møre og Romsdal.

Lundamo barnehage og Charlottenlund videregående skole fikk utdelt prisen av fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag, Geir Røsvoll, 16.desember.

Lundamo barnehage

Fylkesleder i Trøndelag Geir Røsvoll deler ut Klimaprisen 2022 til Lundamo barnehage, flankert av Blekkulf (Brit Tove Bye) og Rocke-Rolf (Anne Grethe Leraand). Foto: Kristin Elvsveen Witry

Juryen roser Lundamo barnehage i Melhus kommune for å ha arbeidet med klima og miljø over mange år, og for å ha en strukturert tilnærming til arbeidet sitt med rullerende tema. For eksempel jobber 1-årsgruppa med kildesortering og kompostering. De har fokus på sortering av papir, glass og metall og matavfall, og har en miljøpatrulje som går på tur til gjenbruksplassen for å sortere avfall.   

Klimaprisvinner 2022: Lundamo barnehage

Lundamo barnehage har arbeidet med klima og miljø over mange år, og har en strukturert tilnærming til arbeidet sitt med rullerende tema. Det er en tydelig progresjon i hvordan barna arbeider med klima- og miljøtema etter hvert som de blir eldre. 

I løpet av sin tid i barnehagen er barna innom et vidt spekter av tema. 1-årsgruppa jobber med kildesortering og kompostering. De har fokus på sortering av papir, glass og metall og matavfall, og har en miljøpatrulje som går på tur til gjenbruksplassen for å sortere avfall. 2-årsgruppa jobber med dyrking og drivhusplassen. På drivhusplassen er det drivhus, plantekasser, plantebord og bålplass. Barna har sådd tomatplanter, paprikaplanter, mais og blomster og solsikker inne i drivhuset, mens det i plantekassene ute ble sådd blant annet gulrøtter, grønnkål, rødkål, maisgress, sukkererter, jordbærplanter og satt poteter. 3-årsgruppa jobber med biologisk mangfold, og har blant annet hatt søkelys på dyrespor ute i naturen, ulike formingsaktiviteter knyttet opp mot de dyrene de har funnet spor i fra. Barna har bygd flere insektshotell som de holder øye med gjennom året for å se hvilke gjester som flytter inn. 4-årsgruppa jobber med trafikk, og er månedlig ute på «trafikk-turer» og løser ulike oppgaver på veien, og har hatt refleksdag der de så hvordan refleksene virker i mørket. 5-årsgruppa har fokus på naturopplevelser, og blant annet høstet epler som de lagde eplekake av, har miljøbingo, og samarbeidet med et renovasjonsselskap om søppelhåndtering med barna. En mørkedag med søkelys på hvordan ville det ha vært i barnehagen om de ikke hadde strøm står også på agendaen.

Lundamo barnehage viser at det er en sammenheng mellom kommunens mål om en bærekraftig miljø-, klima- og energipolitikk, rammeplanens målsettinger og barnehagens arbeid. Barnehagen har vært Grønt Flagg-sertifisert siden 2012 og GrønnSuperDag er sommerens store festdag i barnehagen.

Barnehagen har integrert arbeidet med klima, miljø og bærekraft i sitt daglige arbeid, og dette er et perspektiv som preger rutiner og hverdagsaktivitetene i barnehagen.

Lundamo barnehage er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2022.

Charlottenlund Videregående skole

Elever Eira Slippe Slørdal og Leonore Røkenes Agersborg ved Charlottenlund videregående skole mottar sjekken på 50.000,- i forbindelse med utdelingen av Klimaprisen 2022. Foto: Utdanningsforbundet Trøndelag

Charlottenlund Videregående skole i Trondheim er den andre prisvinneren fra Trøndelag i år. Skolen har i flere år deltatt i satsingen «Den naturlige skolesekken», og har i samarbeid med Høgskolen i Østfold utviklet et tverrfaglig prosjekt «Gjør om AS». Her fikk elevgrupper i VG1-klassene på studiespesialisering opprettet fiktive elevbedrifter som hadde gjenbruk og redesign i fokus.

Skolen har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014, og har hatt ei gruppe som har jobbet med ulike tiltak på skolen, som for eksempel sortering av avfall, aksjoner for å få ansatte til å unngå å kjøre bil til jobb, lån av elsykler gjennom Miljøpakken og bærekraftig mat i kantina.

Klimaprisvinner 2022: Charlottenlund videregående skole

Charlottenlund videregående skole har over flere år arbeidet med å gjennomføre ulike prosjekter og tiltak som skal fremme bærekraftig utvikling både i undervisningen og i skolehverdagen for øvrig.

Skolen har i flere år deltatt i satsingen «Den naturlige skolesekken», og har i samarbeid med Høgskolen i Østfold utviklet et tverrfaglig prosjekt «Gjør om AS» ved hjelp av storyline-metoden. Her fikk elevgrupper i VG1-klassene på studiespesialisering opprettet fiktive elevbedrifter som hadde gjenbruk og redesign i fokus. Erfaringene fra dette prosjektet var gode, og skolen har derfor gjort dette til en varig del av arbeidet med bærekraft og inkludert flere avdelinger på skolen. Elevene på VG1 Frisør, blomster og eksponeringsdesign har jobbet med redesign av klær gjennom prosjektet «Bærekraft og redesign».  Elevene undersøkte egne vaner knyttet til klesforbruk, laget fotocollage, designet og produserte egne redesignede klær. Entreprenørklassene har høsten 2022 hatt innovasjonscamp med fokus på bærekraftig utvikling og lokale samarbeidspartnere. Flere av ungdomsbedriftene som ble opprettet tok utgangspunkt i bærekraftsmålene i arbeidet med egne forretningsideer. Alle elever på VG1 studiespesialisering har deltatt i et tverrfaglig prosjekt kalt «Redd maten». Prosjektet ble gjennomført over tre dager med kick-off, matkurs, foredrag, stands, gjennomføring av spørreundersøkelser og med vurdering og premiering av fagjury til slutt.

Skolen har deltatt i NM i klima siden 2017 og gjennomføring av klimamesterskapet er godt innarbeidet blant elever og lærere ved skolen og bidrar til å utvikle gode holdninger til å ta bærekraftige valg blant elever og ansatte. I forbindelse med klimamesterskapet i 2022 ble diktkonkurransen «Ordgjenbruk» gjennomført med tema natur og bærekraft.  Skolen gjennomfører en rekke klima- og bærekraftstiltak som blant annet flaskeinnsamling, plogging (plukke søppel og jogge) og klesbyttekveld. Skolen har også rettet søkelyset på reparasjoner hvor elever fra Kunst, design og arkitektur bidro med kreative og kunstferdige plakater som fikk bærekraftfokuset tydelig fram. Skolen har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014, og har hatt ei gruppe som har jobbet med ulike tiltak på skolen, som for eksempel sortering av avfall, aksjoner for å få ansatte til å unngå å kjøre bil til jobb, lån av elsykler gjennom Miljøpakken og bærekraftig mat i kantina.

Charlottenlund videregående skole er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2022.

Vasset barnehage

Vasset barnehage fikk utdelt prisen av fylkesleder i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Gerd Brattli, 19. desember.

Gerd Botn Brattli , fylkesleiar og  Monica Lunde Ludvigsen, klimakontakt i fylkesstyret overrekker Klimaprisen 2022 til styrar Marianne Nilsen i Vasset barnehage. Foto: Håvard MoeFylkesleder i Møre og Romsdal, Gerd Botn Brattli, og klimakontakt i fylkesstyret, Monica Lunde Ludvigsen, overrekker Klimaprisen 2022 til styrer Marianne Nilsen. Foto: Håvard Moe

Vasset barnehage ligger i øykommunen Sula på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Barnehagens interesse for klima og bærekraft startet med kompostering av matavfall og egen kjøkkenhage og de har siden videreutviklet dette engasjementet. Hver høst inviterer barnehagen til høstmarked hvor de selger produkter fra egen grønnsakshage. Det kan også nevnes at barnehagen har hatt klesbyttebutikk i garderoben, og deltar årlig på et strandryddeprosjekt i kommunen.

Med rammeplanen som utgangspunkt jobber barnehagen med flere tema som går gjennom hele barnehageåret, og er en integrert del av hverdagen.

Klimaprisvinner 2022: Vasset barnehage

Vasset barnehage er en liten barnehage som tenker stort, og framhever at de kan gjøre en forskjell der de bor. Bærekraft er en rød tråd i barnehagens pedagogiske opplegg. Barnehagen kobler sammen lek og fokus på miljø og bærekraftig utvikling, og dette kommer til uttrykk både i hverdagsrutiner og ulike prosjekt. Barnehagens interesse for klima og bærekraft startet med kompostering av matavfall og egen kjøkkenhage og har siden videreutviklet dette engasjementet. Med rammeplanen som utgangspunkt jobber barnehagen med flere tema som går gjennom hele barnehageåret, og er en integrert del av hverdagen.

Barnehagen framhever at søkelys på miljø og bærekraftig utvikling gjennom lek gir mange muligheter og opplevelser som kan ruste barna til å utvikle kritisk tenking og etisk vurderingsevne. Siden Vasset barnehage er en liten barnehage, legges det vekt på å inkludere alle barn, og sørge for at hvert enkelt barn får delta aktivt både i hverdagsaktiviteter og ulike prosjekt. Barnehagen har vært Grønt Flagg-sertifisert siden 2019.

Barnehagen gjennomfører prosjektet fra jord til bord, hvor det såes og høstes fra egen kjøkkenhage og kompostering av matrester. Hver høst inviterer barnehagen til høstmarked hvor de selger produkter fra egen grønnsakshage og andre produkter som ripsgelé, plommegløgg, ramsløkpesto m.m. Det kan også nevnes at barnehagen har hatt klesbyttebutikk i garderoben, og deltar årlig på et strandryddeprosjekt i kommunen. Barnehagene arrangerer kunstutstilling med egen avdeling basert på kunst laget av søppel, samt en kildesorteringsutstilling.   De eldste barna har en egen kråkeklubb som ukentlig løser et miljøoppdrag gitt av Kråke-Per. Barna tok på våren 2022 initiativ til en støtteaksjon for barn i Ukraina, og det ble samlet inn penger gjennom arrangementet «Spring for livet».

Vasset barnehage jobber systematisk gjennom hele året og legger vekt på viktige hverdagsrutiner for en bærekraftig livsstil og tenkemåte.

Vasset barnehage er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2022.

Klimaprisen ble for første gang delt ut i 2012. Prisen er på kr.50.000.

Barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å få prisen, og det deles ut inntil tre priser hvert år.

Juryen i år har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Miljøverndirektoratet) og Astrid Sinnes (professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås).

Her kan du lese mer om Klimaprisen.