Unio kommune: Kan bli streik i Bergen fra 24. mai

Fra 24. mai kan drøyt 500 kommuneansatte være i streik i Bergen. Helse og utdanning blir rammet.

I dag varsler Unio kommune plassfratredelse for over 500 ansatte i Bergen. Skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale og fylkeskommunale tjenester vil rammes om det ikke blir enighet i meklingen mellom Unio kommune og KS. Fristen for enighet er midnatt, natt til 24. mai.

– Vi håper selvsagt å bli enige i meklingen. Det er alltid vårt mål når vi går inn i en slik prosess, sier Unios forhandlingsleder, Steffen Handal.

Dessverre var avstanden stor under forhandlingene, så mye tyder på at det blir en utfordrende meklingsinnspurt.

Se tabellen: Disse tas ut i Bergen om det blir streik fra 24. mai.

Krever reallønnsvekst

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, påpeker Handal.

Om det ikke blir enighet med arbeidsgiver KS på disse viktige punktene ser Handal ingen annen utvei enn å måtte gå til streik.

– Det er store utfordringer i offentlig sektor, både når det gjelder å rekruttere og å beholde ansatte med lang utdannelse. Spesielt gjelder det for sykepleiere og lærere, sier Handal.

Dette fikk vi nylig bekreftet i NAVs bedriftsundersøkelse som viser at det er særlig stor mangel på sykepleiere og at skolene i stor grad mislykkes med å rekruttere ansatte med den kompetansen de har søkt etter.

Unios forhandlingsleder er svært bekymret for den utviklingen vi nå ser i mange av landets kommuner.

– Mange steder i landet er det nå så store rekrutteringsutfordringer at innbyggerne ikke får de velferdstjenestene de forventer. Kommunene sliter med å rekruttere og beholde de med lang utdanning. Vi vet at lønn er et svært viktig virkemiddel for å få gjort noe med denne situasjonen, understreker Handal.

Les også: Her kan det bli streik i Oslo

Les også: Her kan det bli streik i staten

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

Totalt har Unio 138 657 medlemmer i tariffområde KS per 1.1.2022.

Medlemmer per forbund:

 • Utdanningsforbundet: 95 340
 • Norsk Sykepleierforbund: 35 188
 • Norsk Fysioterapeutforbund: 2 319
 • Norsk Ergoterapeutforbund: 1 864
 • Akademikerforbundet: 1 648
 • Bibliotekarforbundet: 929
 • Forskerforbundet: 451
 • Det norske maskinistforbund: 445
 • Norsk Tannpleierforening: 442
 • Norsk Radiografforbund: 15
 • Det norske Diakonforbund: 10
 • Presteforeningen: 6

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet