Testkapasiteten trolig for dårlig

– De fleste kommuner har fått testet lærere ved skolestart, men det er usikkert hvor lenge dette testregimet kan vare, fastslår Utdanningsforbundets leder.

– Jeg er spent på hva som vil skje fra nå og fram til uke tre når flere covid-tester etter planen skal leveres, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Selv om de fleste kommunene fikk testet lærere og elever til skolestart har noen kommuner ikke fått testet noen i det hele tatt. I tillegg vil det trolig mangle mange testapparater fremover. Det har også blitt rapportert at lærere selv har måttet betale for tester.

– Dette forekommer heldigvis sjeldent. Hvis lærerne selv må skaffe seg slike tester fra apotek, skal de selvsagt ha utgiftene refundert, påpeker Handal.

Hvem skal betale for hurtigtester ansatte pålegges å ta?

Allerede 22. desember i fjor gikk det ut et brev fra Helsedirektoratet der det oppfordres til at ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for tester, og at arbeidsgiver skal bekoste dette. Om dette ikke gjøres lokalt bør det vises til dette brevet: Prioritering i bruk av covid-19-tester neste 3-4 uker.pdf (helsedirektoratet.no)

I politisk kvarter på NRK tirsdag  tok Steffen Handal et oppgjør med kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringens fritidskarantene for lærere i skoler og barnehager. Der var også manglende koronatester et tema.

Testkapasiteten allerede presset

– Testkapasiteten i skole og barnehage er allerede presset. Vi må da spørre oss om lærere skal gå på jobb hvis det ikke er tester nok til å teste seg tilbake i jobb, sier Handal.

Fra regjeringens side har det vært gjentatt gang på gang at den særegne fritidskarantenen for lærere og ansatte i skoler og barnehager er avhengig av et skikkelig testregime. Utdanningsforbundets leder tror det blir vanskelig å gjennomføre dette i praksis:

– Jeg er redd for at testkapasiteten fort blir for lav. Dermed blir det vanskelig å få dette til å fungere. De kommer rett og slett til å gå tom for tester, fastslår Handal.

Statsråd Tonje Brenna mener denne situasjonen snart vil bli løst og minner om at det fra uke tre vil komme veldig mange flere tester til landet.


Slik er karantenebestemmelsene

Les mer på våre Korona Spørsmål og svar sider 

 

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet