Revidert budsjett 2022: – Regjeringen kan ikke ha fått med seg de siste prisøkningene

Regjeringen anslår prisveksten til 3,4 prosent for året i revidert nasjonalbudsjett. – Det kan se ut som regjeringen ikke har fått med seg de siste prisøkningene, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

– Skal konsumpris-anslaget til regjeringen nås, må KPI falle med 0,15 prosent hver måned resten av året. Det er lite sannsynlig, sier Orskaug.

Se også: Full fart i norsk økonomi, men lite penger til kommunene

– Nullvekst i KPI resten av året gir en årsvekst på 3,9 prosent. Da er reallønnsveksten mer enn spist opp, igjen.

Skulle konsumprisindeksen KPI øke med 0,2 prosent hver måned resten av året, og det er ikke usannsynlig, vil det gi en årsvekst i konsumprisene på 4,5 prosent.

Nye tall for to dager siden

Regjeringen kan ikke ikke ha fått med seg den siste økningen i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett, RNB.

KPI som ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå for to dager siden, vokste med hele 1,2 prosent fra mars til april. 12-månedersveksten var hele 5,4 prosent.

– Alt tyder nå på at reallønnsveksten blir lavere enn anslått i RNB og at alle utgifter, inklusive kommuneøkonomien, reelt sett øker mindre enn det regjeringen sier. Det taler for at behandlingen i Stortinget må gi noen påplussinger. Og gjenstående tariffoppgjør blir vanskeligere, sier Erik Orskaug i Unio.

Om konsumprisindeksen:

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.