Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Hva er partenes roller, ansvar og forventninger når det gjelder lokalt arbeid med kompetanseutvikling?

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Under hovedtariffoppgjøret i 2020 ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utforske, drøfte og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.

Ny veileder 

Dette arbeidet resulterte blant annet i en veileder. Veilederen beskriver partenes roller, ansvar og forventninger i arbeidet, læringsformer og læringsarenaer, samt handlingsrommet i hovedtariffavtalen.

Du kan laste den ned her:

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling (pdf)

Viktig med høyere lønn for kompetanse

Vi håper at veilederen kan bidra til godt lokalt samarbeid om kompetanse og kompetanseutvikling.

Bedre rammevilkår for kompetanseutvikling, og høyere lønn for kompetanse er avgjørende for å sikre gode kommunale velferdstjenester.