Massiv støtte til streiken: – Kan ikke beskrive hvor viktig det er for oss

Over 8 av 10 støtter barnehagestreiken for en rettferdig og anstendig pensjon, viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse. Streikende Jonny Normann Olsen blir varm om hjertet når han hører tallene.

Undersøkelsen, gjort blant et representativt utvalg av befolkningen, viser at et klart flertall av befolkningen støtter de barnehageansatte i streiken i stor eller noen grad. Til sammen 82 prosent av befolkningen oppgir dette.

Hele 60 prosent støtter streiken i stor grad.

Streikende Jonny Normann Olsen (38) har stått streikevakt utendørs siden mandag 17. oktober. Han er barnehagelærer på 11. året og jobber i dag i en Kanvas-barnehage i Oslo.

Når han får presentert tallene, utbryter han:

– Det er jo kjempetall!

Tre streikende barnehageansatte med kanelboller.
Streikende Jonny Normann Olsen (foran) står streikevakt sammen med kollegaene Kristian Olsen og Sebastian Sanhueza. Kanelbollene er hjemmelagde og ble delt ut til forbipasserende.

– Det betyr enormt mye. Jeg tolker dette som at de aller fleste ser viktigheten av at ansatte i barnehagen skal ha skikkelig kompetanse og gode arbeidsforhold, og at de er opptatt av at barnehagen skal være et faktisk pedagogisk tilbud og ikke bare barnepass.

Høyere støtte blant foreldre med barnehagebarn

Støtten er høyere blant de som har barn i barnehagealder enn de som ikke har barn i barnehagealder. 67 prosent at de førstnevnte støtter de ansatte i stor grad, mens andelen er på 59 prosent blant de som ikke har barn i barnehagealder.

Til det sier Olsen:

– Ingenting er bedre enn at vi har flesteparten av foreldrene i ryggen. Jeg kan nesten ikke beskrive hvor mye det betyr.

Han utdyper:

– Alle vi som jobber i barnehagen er veldig opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldregruppa. Fordi denne streiken rammer dem, noe det dessverre gjør, betyr det ekstra mye at de støtter oss. Dette viser også at foreldre ønsker at vi som jobber i barnehagen skal ha gode betingelser. Det varmer skikkelig.

Vil helst være på jobb

Olsen forteller at de nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger når de står streikevakt.

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at dette setter mange foreldre i en veldig vanskelig situasjon, og vi forstår veldig godt de foreldrene som nå sliter. Jeg synes det er veldig spesielt at vi må streike for likeverdige pensjonsvilkår. Alle jeg streiker med vil jo aller helst være på jobb. Men når PBL går tilbake på løftene sine, så har vi ikke noe annet valg.

Ifølge Respons Analyses undersøkelse er det kun 9 prosent av befolkning som oppgir liten eller ingen støtte til streiken.

Det er også en relativt lav andel (8 prosent) som svarer «ikke sikker» på spørsmålet om de støtter streiken, noe som betyr at de aller flest har gjort seg opp en mening.

Pensjon – enkelt forklart

Olsen sier at det er flere som kommer bort og er nysgjerrige på hvorfor de står der. Da deler de ut flyers og forsøker å forklare streiken så enkelt som mulig:

– Vi er i streik fordi PBL i flere år har lovet oss AFP som et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonen. Det har de nå gått bort fra. Vi som jobber i en PBL-barnehage betaler en betydelig større egenandel til pensjon enn andre i både kommunale og øvrige private barnehager. Ingen ønsker å tape penger på pensjon. Jeg mener at bakgrunnen for denne streiken er solid.

En spesiell situasjon

Det er flere ansatte som kjenner på en frustrasjon over situasjonen, sier Olsen. Han forteller om en barnehage der de ansatte stortrives på jobb. Nå er naturlig nok dagene helt annerledes.

– Det er klart at det er frustrerende at vi må gå til det skrittet å streike for skikkelig pensjon. Jeg opplever at det er stor streikevilje og engasjement blant de streikende. Vi ser hvor viktig saken er.

– Nå har vi stått ute i to og en halv uke. Vi er flinke til å holde hverandre oppe. Og vi er klare til å stå på til siste slutt.

Til slutt har Olsen denne beskjeden til alle som er rammet av streiken:

– Vi som står streikevakter setter så utrolig stor pris på alle de positive tilbakemeldingene. Det gir økt motivasjon til å stå på. Jeg må bare si: tusen takk til dere alle!

 

Undersøkelsen er gjennomført på Respons Analyses webpanel.

Respons har spurt et representativt utvalg av befolkningen 18 år og eldre om i hvilken grad de støtter streiken blant ansatte i private barnehager som er organisert i PBL. Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg fra Respons sitt webpanel i perioden 31. oktober - 1. november. 1561 har svart.

Følgende spørsmål ble stilt:

I flere private barnehager som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er barnehageansatte som er medlemmer av Utdanningsforbundet, Fagforbundet eller Delta tatt ut i streik. De streiker for å få likeverdige pensjonsvilkår som ansatte i kommunale barnehager og i de fleste andre private barnehager.

I hvilken grad støtter du de barnehageansatte i denne streiken?