Lønnsoppgjøret i kirken starter

– Årets lønnsoppgjør i kirken er viktig både for å sikre rekruttering og for å motivere de ansatte som står foran omorganisering og endring, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas i Unio KA.

Hun er forhandlingssjef i Presteforeningen og leder forhandlingene for Unio-forbundene i tariffområde KA.

Lønnsoppgjøret i kirken startet med overlevering av krav tirsdag 27. september. Sluttdato for forhandlingene mellom fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonen KA er foreløpig satt til 24. oktober.

– Vi forventer et resultat minst på samme nivå som sammenlignbare tariffområder. Det er en utfordring at lønnsnivået for yrkesgruppene med høyere utdanning i Den norske kirke har sakket akterut i forhold til sammenlignbare stillinger hos andre aktuelle arbeidsgivere, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– Utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg. Det må gjelde også i Den norske kirke, fastslår hun.

De ansatte i Den norske kirke står foran en ny omstillingsprosess etter årets Kirkemøte, der nytt prinsipp for arbeidsgiverorganiseringen ble vedtatt.

– Årets lønnsoppgjør må bidra til å motivere kompetente medarbeidere til å bli i kirken og nye til å søke seg dit, sier hun.

Forhandlingslederen understreker at man nå står i en situasjon der prisene stiger og utgiftene for husholdningene øker mer enn det som var forventet da årets lønnsoppgjør startet i vår.

– Dette vil prege forhandlingene som nå starter opp, sier hun.

Krevende og viktig oppgjør

– Dette blir et krevende og viktig oppgjør som kommer i en tid med flere store endringer for de ansatte i kirken. Vi ser frem til konstruktive forhandlinger med kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Les mer om tariffområdet KA

Les mer om lønnsoppgjøret