Hjelp ukrainske flyktninger uten å få avkorting i pensjonen

Over 5000 ukrainske barn har kommet til Norge de siste ukene, og må kunne følges opp i barnehager og skoler. Nå kan du som pensjonert lærer få minst 300 kroner i timen for arbeidet – uten å tape pensjon.

Krigen i Ukraina har ført til at millioner er på flukt, og mange har kommet til Norge. Ifølge UDI har 5200 barn søkt asyl her i 2022, noe som fører til et betydelig ekstra personellbehov i mange av landets barnehager og skoler.

Som følge av dette har KS og Unio inngått en avtale. Intensjonen er å få pensjonert personell til å ta opp sine tidligere jobber i skoler og barnehager for å hjelpe de fordrevne, ukrainske barna.

Det er avtalt en timesats på 300 kroner(*), men vel så viktig for våre medlemmer er trolig det faktum at lønnen for dette arbeidet ikke gir avkorting i AFP eller alderspensjon.  Avtalen gjelder fra 1. april og «i den tid slik særskilt pensjonistlønn ikke reduserer AFP i medhold av forskrift fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet».

Selv om det vil være et spesielt behov for pensjonister som har jobbet som barnehage- eller skolelærer tidligere, er det viktig å påpeke at avtalen også gjelder for alt «pensjonert personell som arbeider med fordrevne fra Ukraina».

Da Norge hadde en noenlunde tilsvarende flyktningkrise i 2016 ble det også gjort tiltak for å engasjere blant annet pensjonerte lærere. Den gangen var det over 1500 personer som stilte opp og var en del av lærerpoolen for asylbarn. Vi oppfordrer derfor de av våre pensjonistmedlemmer som har tid og mulighet til å tilby sin hjelp og kompetanse til de vanskeligstilte barna også denne gangen!

(*) Oppdatering 26. april:
Den opprinnelige formuleringen i denne saken var noe unaøyaktig, da sto det at timelønnen var 300 kroner. Det riktige skal være som følger:

Gjelder godtgjøringen undervisningsarbeid, omregnes satsen etter formelen:

              (timesats x 1400) / årsramme = utbetaling

Dersom Rasmus Pensjonist påtar seg en undervisningstime (45 minutter) i norsk på ungdomstrinnet, vil han få utbetalt:

(timesats) 300 X 1400 / 808 = 520 kr

Se ytterligere informasjon om pensjonistutregningen her. 
              


Les hele avtalen mellom KS og Unio her.