Utsetter fristen for lokale forhandlinger i staten

Fristen for å ferdigstille lokale forhandlinger i staten er utsatt fra 31. oktober til 30. november.

I høst gjennomføres det lokale forhandlinger i staten. Ifølge hovedtariffavtalen mellom staten, Unio og Akademikerne skal disse forhandlingene egentlig være sluttført innen 31. oktober 2022.

Les også: Slik ble løsningen i årets statsoppgjør

Men resultatet i årets hovedtariffoppgjør medførte store endringer i lønnssystemet i staten. For å minimere risikoen for feilutbetalinger har Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene derfor blitt enige om å utsette fristen for lokale forhandlinger til utgangen av 30. november 2022.

Inngikk ny tariffavtale

i årets oppgjør ble Unio stat, Akademikerne og staten enige om en ny, felles tariffavtale. 

Den nye innebærer at lønnsdannelsen vil skje lokalt, og at det er de tillitsvalgte og arbeidsgiver ved den enkelte virksomhet som forhandler om lønnsøkning – både når det gjelder generelle tillegg, gruppevise tillegg og individuelle tillegg. 

Har du spørsmål om den nye avtalen? Se våre ofte stilte spørsmål