Foreldre støtter barnehagestreiken

Mandag troppet foreldre i Trondheim opp med kakao, boller og hjemmelagde plakater for å støtte de fagorganiserte som er i streik – Dette er en rettmessig streik, sier mor Martine Bergly.

– Vi som foreldre syntes synd på streikevaktene som sto ute og frøys i all slags vær, så vi ville gjøre noe for dem. Det er ikke nok å bare tenke på at vi støtter de streikende, vi må vise det også i praksis, sier Bergly. I samarbeid med Yvonne Eliassen tok hun og andre foreldre ved Stavsetmyra barnehage i Trondheim initiativ til støttemarkeringen på mandag.

I Trøndelag er 17 barnehager nå rammet av streiken. Den omfatter i overkant av to hundre ansatte hvorav ett hundre kommer fra Utdanningsforbundet. I Stavsetmyra Barnehage betyr det at barna kun har tilbud et par dager i uka.

– PBL må rydde opp

– Vi er allerede lei av streiken selv om den bare har vart siden torsdag for vår del, og vi er redde for at den kan bli langvarig. Men det er ikke fagforeningene sin skyld at det er blitt streik, dette er PBL sin feil og de må rydde opp i det, fastslår Bergly.
Sammen med andre foreldre på avdelingen der datteren går, tok hun initiativ til markeringen.

Klar beksjed fra barn og foreldre ved Stavsetmyra barnehage i Trondheim. Foto: Kai-Helge Nilsen/Utdanningsforbundet 

Hun har en datter på to og et halvt år i barnehagen og en fem måneder gammel baby hjemme, så det blir ikke enkelt å få hverdagen til å gå opp nå som hun bare har barnehageplass et par dager i uka. Likevel er hun soleklar på hvorfor hun støtter de streikende.

– De ansatte i PBL-barnehager fortjener samme pensjon som ansatte i andre private og  kommunale barnehager. PBL kan ikke bruke barn og oss foreldre som gisler og skyve oss foran seg i konflikten.

Hun håper inderlig at streiken blir kortvarig, men mener det er arbeidsgiversiden som må komme de streikende i møte.

– PBL får den kompensasjonen til pensjonene som de trenger fra staten, da er det helt klart PBL som må ta ansvar for å avslutte denne streiken, sier Bergly.

Blant de streikende ved Stavsetmyra barnehage varmer både kakao og støtten fra Bergly og de andre foreldrene godt.

– Rørende med støtte

– Det kan kjennes ganske ensomt å stå helt alene på parkeringsplassen foran barnehagen og streike, men da foreldrene kom med kaffe, kakao, boller og støtte, ble vi utrolig rørt, sier Janne Olderøien Husby, en av de streikende fra Utdanningsforbundet.

Hun synes det er trist å se at barna ikke har et godt barnehagetilbud som følge av streiken, men berømmer foreldrene for å likevel støtte de streikende.

– Vi har ikke hørt en eneste negativ kommentar fra foreldrene. De stopper alltid og prater med oss og spør hvordan vi har det. De er bare positive og støttende til streiken, sier Olderøien Husby.

Hun sier at streikeviljen fortsatt er på topp blant de streikende.

– Den synlige støtten vi får fra foreldre kan utgjøre den store forskjellen. Vi gir oss ikke, og skal stå på til vi er i mål med denne streiken, avslutter hun.

Bålpanne og muffins

Det er ikke bare ved Stavsetmyra at foreldre og foresatte støtter de streikende. Dette gjelder i alle barnehagene som er tatt ut i streik forteller Utdanningsforbundet Trøndelag.

– Vi merker at det er overveldende støtte til denne streiken blant foreldre, sier Gry Camilla Tingstad som er lokal streikekontakt i Trondheim.

Hun forteller at hun utelukkende har fått tilbakemelding om støtte for streiken blant dem som er rammet av den.

– Foreldre i en annen barnehage kom med bålpanne til de streikende slik at de kunne varme seg og andre foreldre har laget muffins til «sine streikende», forteller hun.

En kort forklaring om pensjon i PBL