Verneombudkonferanse i november

For 10. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud som er medlemmer i et av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen.

Verneombudskonferansen 2022 finner sted 1.–2. november på Scandic Ambassadeur Drammen.

Unio har satt sammen et program som retter seg til deg som er verneombud eller hovedverneombud. Du kan se hele programmet på Unios nettsider.

Deltakelse på konferansen er gratis, og Unio dekker overnattings- og reiseutgifter i tråd med Statens reiseregulativ.

Som verneombud i Utdanningsforbundet kan du melde deg på via dette skjemaet

Utdanningsforbundet har et visst antall plasser til konferansen. Det er ofte stor interesse, og plassene kan bli fort fylt opp. Av erfaring får imidlertid mange som står på venteliste plass, så det kan uansett være lurt å sette seg opp på venteliste.