Utvider Arbeidsmiljøportalen til grunnskoler og videregående skoler

Arbeidsmiljøportalen tilbyr nå egne ressurssider til grunnskoler og videregående skoler som vil arbeide for å styrke arbeidsmiljøet sitt.

Arbeidsmiljøportalen skal tilby nyttige ressurser som kan bistå og inspirere i arbeidsmiljøarbeidet. Portalen utvikler løpende nye bransjerettede verktøy, og i desember 2021 ble portalen utvidet med egne ressurssider for grunnskoler og videregående skoler. Fra før tilbyr portalen en ressursside for barnehagene. 


 – Dette har vi venta på. Portalen har vært et nyttig verktøy for barnehageområdet og vi har sett behovet for å få verktøyet til bruk også i skolene, sier Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem og ledar av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA).

Her finner du portalen - og din bransje

Dette er Arbeidsmiljøportalen undervisning

Bransjeprogrammet IA barnehage hadde i fjor et webinar om verktøyet for barnehage. Se webinaret!

 

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet(PTIL) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Et godt arbeidsmiljø bygger på både forebygging og tilrettelegging, plikter og rettigheter. På portalen finner du svar på en del vanlige utfordringer, og får tilgang til nyttige ressurser som kan bistå og inspirere i arbeidsmiljøarbeidet.

Satsingen springer ut fra IA-avtalen 2019–2022, men arbeidet fortsetter ut over denne perioden.