– Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft?

- Mener LO at utdanningsgruppene i staten fortjener et lønnsløft, spør Unios stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Undervisere, forskere og politiansatte i staten har hatt svak lønnsutvikling de siste fem årene. Det viste en uavhengig rapport som SSB publiserte tidligere i år.

LO bestilte nylig en ny Fafo-rapport om lønnsutvikling i staten. FriFagbevegelse omtale rapporten 5. mai. «Sett under ett, kan funnene tolkes som at LO har lyktes med å få gjennomslag for sin lavlønnsprofil», heter det i saken.

I et innlegg på Frifagbevegelse.no tilbakeviser Lind at Fafo-rapporten skal inneholde nye funn som svekker analysen i SSBs rapport. Hun slår også tilbake mot LOs påstander om at Unio er usolidarisk.

– Vårt svar er at vi fortsatt ser kollektiv lønnsdannelse som et bærende element i lønnsforhandlinger, og at vi arbeider for at ansattgrupper med høyere utdanning i staten ikke skal sakke ytterligere akterut lønnsmessig. Forskere og politiansatte skal ha konkurransedyktig lønn. Det er også viktig for samfunnsutviklingen. Spørsmålet er heller hvorfor LO igjen og igjen kjemper mot at utdanningsgruppene i staten skal gis et skikkelig lønnsløft.

- LO må svare

– På Youngstorget 1. mai i år, brukte LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin taletid til å karakterisere Unio som usolidariske fordi vi ønsker en ny avtale i staten. Vi ønsker ikke annet enn en skikkelig lønnsutvikling for våre medlemmer.

– Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Les mer: Går i rette med LO-kritikk