Spørsmål om lønn og arbeidsvilkår

Her er en oversikt over hvem i Utdanningsforbundet du kan kontakte ved spørsmål om lønn og arbeidsvilkår.

Hvis du har spesifikke spørsmål om din lønn eller forhold på din arbeidsplass, bør du kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen eller lokallaget i kommunen du jobber i.

Hvis du har generelle spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjør, lønn eller arbeidsvilkår på din arbeidsplass eller kommune, kan du kontakte lokallaget eller fylkeslaget i det fylket du jobber i.

Oversikt og kontaktdetaljer lokallag og fylkeslag

Kontaktskjema