Tillitsvalgt i barnehagen i klem

Hvordan kan en som tillitsvalgt gi gode råd til ansatte som ønsker å slutte?

Du er tillitsvalgt i en barnehage der belastningen på de ansatte i forbindelse med covid har vært stor. I perioder har det vært redusert åpningstid, men grunnet barn med foresatte i samfunnskritiske roller har barnehagen i stor grad vært åpen med ordinære åpningstider.

Sykmeldingene har i perioder vært veldig mange, blant annet hos styrer og pedagogisk leder, og grunnet manglende ledelse og høy belastning vet du at mange ansatte nå vurderer å slutte, noe du selv også har tenkt på. Som tillitsvalgt vet du dessuten at det trolig kommer inn en ny styrer i barnehagen, som skal ha delt styreransvar for flere barnehager i kommunen, en løsning du tror kommer til å fungere dårlig. Du ønsker å bidra til et positivt samarbeid, men ressurssituasjonen og rammebetingelsene gjør det utfordrende.

Nå er du kontaktet av to nyansatte som har bidratt til å virkelig løfte kompetansen og energien i barnehagen. De har fått et annet jobbtilbud og har rådført seg med deg om å slutte. Dette vil være kritisk for bemanningen, og for deg personlig.

  • Hvordan responderer du?
  • Er det noe du kan gjøre for at de kan tenke seg å bli?
  • Står du i noen profesjonsetiske dilemmaer?