Nyansatt lærer med hijab

Hvilke dilemmaer står tillitsvalgt i når han er uenig med rektor om en nyansettelse?

Pål er tillitsvalgt ved en ungdomsskole og den siste tiden har det vært holdt intervjuer til flere nye stillinger ved skolen. Til en av stillingene står det mellom to kandidater, hvor begge er kvinner, men en av dem, Aisha, er muslim og bruker hijab. 

Påls vurdering er at kandidatene er like kompetente, men at det er grunn til å få inn flere lærere med minoritetsbakgrunn, og at skolen derfor bør velge Aisha. Rektor er uenig. Uten ytterligere begrunnelse sier hun at hun mener den andre kandidaten vil egne seg bedre, og legger i en bisetning til at hun dessuten er redd for hvordan foreldrene vil reagere om barna deres får en lærer med hijab.

En tilleggsutfordring for Pål er at han akkurat selv har søkt på en annen stilling ved skolen, som avdelingsleder, og han kvier seg derfor for å si mot rektor.

  • Hvordan kan Pål gå videre med denne saken? 
  • Hvilke etiske dilemmaer står han ovenfor?