Mobbing og kollegialitet

Hva bør en lærer gjøre når hun mistenker at at en kollega ikke behandler elevene på en god måte?

I den senere tiden har Mia reagert på en av sine lærerkollegaer. I utgangspunktet hadde hun stor respekt for vedkommende, som hun opplever som faglig sterk og svært tydelig i møte med elevene. Mia kjenner selv på et behov for mer respekt blant en del av elevgruppen som ofte vanskeliggjør undervisningssituasjonen for henne. Hun misunner kollegaens trygghet og evne til å holde ro og orden i rekkene, men i det siste har hun også fått en følelse av at det er noe som ikke stemmer. Hun overhører stadig elever som snakker om å grue seg til timene, og hun har også mottatt direkte spørsmål fra enkeltelever som lurer på hva hun selv mener om kollegaen.

Mia er også bekymret for en av elevene som det er vanskelig å komme ordentlig innpå. Eleven har vansker med å konsentrere seg. Han henger etter de andre faglig, og har svært høyt fravær. Mia opplever ham som nervøs i timene og alene i friminuttene. Hun har spurt ham ved noen anledninger om det er noe han strever med, eller noe hun kan hjelpe til med. Han svarer alltid avvisende og at alt er helt greit. Samtidig har hun observert at eleven ofte forsvinner fra skolen i forkant av timene til kollegaen, og at gutten skvetter til og nærmest forsøker å gå i ett med tapetet når hun sammen med kollegaen er der elevene oppholder seg. I den siste tiden har hun også overhørt noen av jentene snakke om den ”stakkars” eleven, og at det ikke burde være lov å være lærer når man mobber elever på den måten.

  • Hvilke etiske utfordringer mener du Mia står overfor her?
  • Hvordan bør hun håndtere mistanken om at noe ikke er som det bør være i kollegaens håndtering av elevene?

Hva mener du?

Mobbing og kollegialitet (pdf)