Mistanke om barn som blir slått hjemme

Hva gjør du når du får mistanke om at barn blir slått som del av barneoppdragelsen?

Du er inspektør på en barneskole. I et friminutt overhører du noen elever snakke om barneoppdragelse og om hvor strenge foreldrene sine er. En av elevene sier plutselig til de andre «Nesten alle innvandrerbarn jeg kjenner her på skolen blir slått hjemme når vi gjør noe galt, jeg også, det er helt vanlig det». Elevene vet ikke at du har hørt det som blir sagt, og du bryter heller ikke inn.

Etter friminuttet henter du eleven ut av timen og spør han litt mer ut om hjemmesituasjonen. Du spør også om uttalelsen om at flere barn på skolen blir slått. Nå sier han at han likevel selv ikke blir slått hjemme. Men han gjentar at han vet om mange på skolen som blir det, selv om det stort sett nok bare er «klaps» på kinnet om noen har gjort noe galt. Det mener han er veldig vanlig, uten at han vil nevne navn.

Han ber deg også ikke gå videre med saken, fordi det vil kunne gå utover både han og barna som blir slått hjemme.

  • Er du juridisk forpliktet til å varsle?
  • Hvordan går du videre med denne saken?
  • Hvilke etiske dilemmaer står du i?