Læremidler til synssvake

Hva kan en gjøre som rektor når kvaliteten på læremidlene ikke er universelt utformet, og skolesjef ønsker at en skal gi inntrykk av at alt er greit?

Gro er rektor ved en 1-10-skole der de har flere elever med synshemminger. Etter at skoleeier tok valget om å kjøpe inn digitale læremidler til alle elever i alle fag i hele kommunen, har det kommet reaksjoner fra foresatte til disse elevene, som ikke opplever at utformingen hensyntar svaksynte. Innholdet har i liten grad talestøtte og det som leses opp er maskinlest med ujevn og dårlig kvalitet.

Foreldrene har etter flere klager, gått til lokalavisa, og skolesjefen ringer opp Gro på forhånd for å advare om at hun snart vil bli kontaktet av en journalist. Skolesjef gir inntrykk av å forvente Gros helhjertede støtte, men Gro var uenig skoleeiers avgjørelse da læremidlene ble kjøpt inn, og synes også selv at kvaliteten på læremidlene er altfor dårlig, og at ressursene til de svaksynte elevene er nedprioritert.

  • Hva kan og bør Gro si til sin egen sjef?
  • Hvordan kan hun møte journalisten?
  • Hvilke lojalitetskonflikter står hun i, og hvilke vurderinger bør ligge til grunn for valgene hun tar?