Koronatiltak og fremmedfrykt

Hvordan skal rektor svare foreldrene i foreldremøtet?

Lara kom som flyktning fra Irak til Norge for tre år siden, og er den eneste minoritetseleven på en mindre bygdeskole. Hun har blitt tatt godt imot i klassen, men det har vært noen episoder der hun har fått kommentarer og følt seg utestengt på grunn av utseendet og bakgrunnen sin. 

Bygda er avhengig av turisme, og etter at koronapandemien kom våren 2020 har det blitt flere kommentarer. «Det er på grunn av sånne som deg at faren min har gått konkurs», «Hvorfor blir dere ikke bare i Irak når dere kan reise dit på ferie?»  Rektor på skolen til Lara velger, i samråd  med kontaktlærer og Laras foreldre, og etter å ha gått flere runder uten bedring i klassen, å ta opp mobbingen av Lara på et foreldremøte. Samtalen begynner lovende, men etter kort tid er det flere foreldre som viser seg at de i bunn og grunn legger skylden på pandemien og den vanskelige situasjonen i bygda på arbeidsinnvandring og flyktninger. At familien til Lara dro i begravelse til hjemlandet i jula blir trukket frem som et eksempel. 

Det er sterke følelser i sving, og rektor kjenner mange av foreldrene som kommer med de krasseste anklagene.

  • Hvordan bør rektor respondere og forholde seg til situasjonen?