Klimadebatt

Hvor stort bør handlingsrommet og meningsmangfoldet være i klimadebatten?

Aron jobber som lærer, og har de siste årene holdt en foredragsrekke om klima der han argumenterer for at klimaendringene i stor grad skyldes naturlige variasjoner. Han stiller blant annet spørsmålstegn ved om klimaendringene er menneskeskapte. I foredragene har Aron titulert seg selv som lærer.

En dag kalles han inn på rektors kontor. Rektor stiller spørsmålstegn ved bruken av lærertittelen og mener også innholdet i presentasjonen kommer i konflikt med majoriteten av verdens klimaforskere og med skolens læreplan.

  • Er du enig i at dette er problematisk?
  • Hvor stort rom bør det være for ulike versjoner i klima- og miljødebatten blant lærere?
  • Er lærere en representant for skolen når de bruker lærertittelen i arbeid utenom skolen?