Hvordan håndtere egen irritasjon?

Hvordan kan en lærer ta opp sin egen usikkerhet og irritasjon over enkeltelever uten at man framstår som dårlig lærer?

Kristin er kontaktlærer på 10. trinn på en liten ungdomsskole. Hun kjenner alle elevene sine godt. Et par av elevene er barn av hennes tidligere klassekamerater og hun vet hvilken bakgrunn de fleste har. Hun er ganske nyutdannet og litt usikker på seg selv som lærer. Hun kompenserer for dette ved å prøve å ha en så god relasjon til elevene som mulig.

Likevel er det noen elever som irriterer henne. Sønnen til hennes tidligere klassekamerat er akkurat som faren. Han kommer ofte for seint, er rastløs i timene og forstyrrer de andre elevene. Dette har hun kommet i skade for å si til ham ved noen anledninger; «du er akkurat som faren din var, alltid for sein. Når skal du lære?» og noen andre kommentarer om hans bakgrunn. Kristin er også tillitsvalgt på skolen og har fått høre om at andre skoler jevnlig har etiske diskusjoner i teammøtene. Slikt er det lite av på hennes skole, der de må bruke tiden til organiseringen av skolehverdagen. Hun har tenkt at måten hun opptrer overfor elevene som irriterer henne kanskje ikke er god, men hun vet ikke hvordan hun skal håndtere irritasjonen og ordene som vil ut selv om hun kjenner at det er feil.

  • Hvordan kan Kristin ta opp sin egen irritasjon uten å framstå som en dårlig lærer?
  • Hvordan kan refleksjon over egen praksis sammen med kollegaer hjelpe Kristin?
  • Hvordan bør Kristin håndtere sin irritasjon?
  • Hvordan bør lærerkollegiet reagere dersom de får vite om elever som føler seg mobbet av en lærer?
  • Hvordan bør rektor reagere dersom han eller hun får vite om dette?

Hva mener du?

Hvordan håndtere egen irritasjon? (pdf)