Hva skal en logoped jobbe med?

Elsa jobber som logoped i 50 prosent stilling på en barneskole. For ikke lenge siden begynte en ny elev i 3. klasse ved skolen, Kristoffer.  Han stammer og har hatt logopedhjelp ved skolen han kom fra. I rapporten fra logopeden ved den forrige skolen står det helt klart at han trenger fortsatt hjelp til stammingen sin.

Elsa ser behovet og som ønsker å prioritere Kristoffer. Dessverre er hun på kollisjonskurs med rektor, som mener at logopedressursen ved skolen bare skal brukes til utredning av lese- og skrivevansker og ikke til direkte behandling av stamming.

  • Hvordan håndterer du som fagperson dette?
  • Hvem bør Elsa være lojal mot; rektor eller barnet som stammer? Hva innebærer ordet lojalitet i en slik sammenheng?
  • Hvordan kan Elsa gå fram for å sikre Kristoffer hjelpen han trenger?
  • Hvem kan Elsa eventuelt henvende seg til/alliere seg med for å få hjelp?
  • Hva kan Elsa risikere hvis hun insisterer på å jobbe med Kristoffer? 

Hva skal en logoped jobbe med? (pdf)