Hva skal en logoped jobbe med?

Illustrasjonsfoto av møte
(Illustrasjonsfoto)

Hvordan skal man håndtere at det er ulike forventninger til hva man skal jobbe med som logopedressurs?

Elsa jobber som logoped i 50 prosent stilling på en barneskole. For ikke lenge siden begynte en ny elev i 3. klasse ved skolen, Kristoffer.  Han stammer og har hatt logopedhjelp ved skolen han kom fra. I rapporten fra logopeden ved den forrige skolen står det helt klart at han trenger fortsatt hjelp til stammingen sin.

Elsa ser behovet og som ønsker å prioritere Kristoffer. Dessverre er hun på kollisjonskurs med rektor, som mener at logopedressursen ved skolen bare skal brukes til utredning av lese- og skrivevansker og ikke til direkte behandling av stamming.

  • Hvordan håndterer du som fagperson dette?
  • Hvem bør Elsa være lojal mot; rektor eller barnet som stammer? Hva innebærer ordet lojalitet i en slik sammenheng?
  • Hvordan kan Elsa gå fram for å sikre Kristoffer hjelpen han trenger?
  • Hvem kan Elsa eventuelt henvende seg til/alliere seg med for å få hjelp?
  • Hva kan Elsa risikere hvis hun insisterer på å jobbe med Kristoffer? 

Hva skal en logoped jobbe med? (pdf)