Hva kan en si og gjøre som lærer når elevene er kritisk til politiet etter et skolebesøk?

Etter et skolebesøk fra politiet har elevene flere kritiske spørsmål til innholdet i presentasjonen. Hvordan ville du håndtert dette som lærer?

John er kontaktlærer på en ungdomsskole. På skolen hans er det i niende klasse vanlig at politiet kommer på besøk og snakker om kriminalitet, narkotika og forebygging, og nå har tiden kommet til Johns klasse.

Det blir raskt tydelig at målet til politiet på besøk er å virke avskrekkende, og fokuset er primært på å skremme ungdom fra å gjøre noe ulovlig eller begynne med narkotika, fordi de da vil bli straffet hardt og kommer til å ødelegge livene til seg selv og de rundt seg.

Underveis viser de frem en rekke før- og etter bilder av unge mennesker i USA som har begynt med meta-amfetamin, og sier at dette vil skje med elevene også, dersom de begynner med cannabis eller andre ulovlige rusmidler. De hevder også at en vil få 2000 kroner i bot og 6 måneders oppfølging om en som 15-åring stjeler en pakke tyggis. Etter presentasjonen er det mange elever som reagerer på innholdet i presentasjonen. Flere påpeker også at en av politibetjentene hadde en pistol i beltet.

Elevene spør om det politiet sier stemmer og hva du synes om presentasjonen og om at politiet hadde med seg pistol i klasserommet.

  • Hva svarer du?
  • Står du i noen etiske dilemmaer, eller var presentasjonen uproblematisk?
  • Er det andre muligheter for å følge opp saken?
  • Er det formuleringer fra Lærerprofesjonens etiske plattform som kan være relevante her?