Foreldreinitiert skoletur

Hva når et velment initiativ kan få uheldige konsekvenser og er finansiert av kommersielle krefter?

Kaja er lærer på 9. trinn, og det har vært utfordringer med miljøet i klassen. De har slitt med å finne noe som binder dem sammen sosialt. På foreldremøtet i begynnelsen av året ble foreldrene derfor oppfordret til å arrangere en aktivitet eller noe som kunne bidra til et mer samlende klassemiljø.

Noen foreldre har tydelig tatt utfordringen. En morgen møter Kaja en oppglødd klasse. «Foreldrene til Nicolas skal ordne slik at hele klassen skal få prøve seg på sånn ekstremsport-challenge!» «De har ordna sånn at det er Redbull-sponsing», «Kult!» «Det er sånn med fjellklatring, svømming, hopping og gjørmekamp!», «Vi skal gjøre det i skoletiden. Så vi slipper skolen!», «Det blir dødskult!». Mange av elevene i klassen snakker i munn på hverandre, når de skal fortelle Kaja om opplegget. Hun ser øyne som gløder av iver, spenning og lyst, og store smil.

Kaja på sin side vet ikke helt hvordan hun skal reagere. Mange ting svirrer i hodet hennes samtidig. For eksempel vil flere av elevene i klassen av ulike grunner høyst sannsynlig ikke kunne delta på andre aktiviteter enn selve bussturen. Kaja frykter at turen kan bidra til at klassen blir enda mer splittet i to–tre grupper, enn at den blir mer samlet. – Redbull-sponsing. Det betyr at turen finansieres av kommersielle krefter. – Turen skal arrangeres i skoletiden… Mens tankene går i Kajas hode ser hun hele tiden på elevene og smiler. Så ber hun dem om å finne plassene og å finne roen. Men hun finner ikke en avrundende kommentar til klassetur-engasjementet, så hun lar det hele henge i luften.

  • Hvilke etiske utfordringer kan du identifisere i dette caset?
  • Hvilke verdier står på spill?
  • Hvordan kan Kaja og kollegaene ta dette videre? Og hva kan være konsekvensene av det ene eller andre handlingsalternativet?

Hva mener du?

Foreldreinitiert skoletur (pdf)