Fjernundervisning og foreldremøte i koronaens tid

Hvordan reagere som kontaktlærer overfor foresatte når en kollega ikke følger opp elevene i klassen din?

Skolen du jobber på har i lengre tid vært på rødt nivå, og grunnet avstandskrav og regelmessige smitteutbrudd i kommunen har elevene i stor grad måttet være hjemme.

Som kontaktlærer har du fått tilbakemelding fra flere foresatte om at matematikklæreren i klassen ikke følger opp elevene dine. Henvendelsene går blant annet på at læreren i de få møtene han har hatt med elevene digitalt har latt være å slå på kameraet og kun har gitt elevene oppgaver med innleveringsfrister uten noen videre veiledning.

Mange elever har mistet motivasjon i matematikk, og etter en lang periode med digital hjemmeundervisning opplever mange at de det siste året ikke har lært noen ting. Du har forsøkt å snakke med han, men uten å møte forståelse, eller vilje til å tilpasse seg, og han opplever selv at han har gitt den undervisningen han kan gi innenfor rammene av en digital hjemmeskole. Du har også forsøkt å snakke med rektor, men heller ikke det har hjulpet.

Nå skal du ha et foreldremøte på Zoom der blant annet dette er tema, men faglærer har meldt forfall.

  • Hvordan skal du svare foreldrene?
  • Hvilke muligheter har du for å påvirke?
  • Står du i noen profesjonsetiske dilemmaer?