Feiring av bursdager

Hvordan lage et fellesskap rundt bursdager når noen foresatte ber om at noen deres barn ikke skal delta i dette?

I Tiur barnehage har de lang tradisjon med å feire barnas bursdager. Da har barna med kaker eller frukt, de synger bursdagssang og barna får bursdagskroner.

På blå avdeling går Nathan og Joseph. De er begge født inn i familier som tilhører Jehovas vitner. Når det er bursdagsfeiring på avdelingen har foreldrene bedt om at guttene ikke deltar. Guttene tas ut av avdelingen når det er bursdager, men det skjærer i hjertet til de ansatte og har satt i gang en debatt blant førskolelærerne.

Noen mener at de bør prøve å overbevise guttenes foreldre om at bursdagsfeiring er en del av tradisjonen og fellesskapet i barnehagen og at det er viktig at guttene er med på det, andre mener at de det beste er å kutte bursdagsfeiringer i barnehagen, og kanskje også religiøse feiringer som jul og påske.

  • Hvilke etiske dilemmaer står førskolelærerne og barnehagens leder i?
  • Hvordan bør kollegiet gå frem i forhold til guttene i denne konkrete situasjonen?
  • Hvordan bør kollegiet og lederen i barnehagen håndtere dette på sikt?

Hva mener du?

Feiring av bursdager (PDF)