Etiske utfordringer: Smittevern og barnas beste

Hvilke dilemmaer kan styrere og pedagogiske ledere møte på når smitteverntiltak skaper nye forventninger og forutsetninger i barnehagen?

Redusert åpningstid på gult nivå?

Berit er barnehagestyrer. I en periode hvor barnehagen hadde rød beredskap, ble det fattet et vedtak om at barnehagen skulle redusere åpningstiden. Erfaringene var gode. De ansatte opplevde at de fikk mer tid til å følge opp smittevernet, og at de samtidig fikk mer tid sammen med barna. Dette var også noe de formidlet til foreldregruppen, og de fikk også tilbakemeldinger fra enkelte foreldre om at de følte oppfølgingen ble bedre.

Nå er barnehagen på gult nivå, og tilbake til normale åpningstider. De ansatte sliter med å få endene til å møtes. Det er mindre tid til å opprettholde smittevernet, og flere ansatte melder om at de er stresset. Sykefraværet er også økende. Situasjonen påvirker også barnegruppa.

På et foreldremøte informerer Berit om situasjonen, og oppfordrer foreldrene til å «levere senere, og hente tidligere», om de har muligheten til det. En far tar ordet og foreslår at barnehagen bør gå tilbake til kortere åpningstid, frem til pandemien er over. Flere av foreldrene nikker samtykkende og kommer med støttereplikker. Berit synes ideen er god, og sier at hun skal drøfte det med kommuneadministrasjonen og de ansatte.

Ved møtets slutt kommer en mor bort til Berit. Hun forteller at hun ikke turte å ta ordet, men at redusert åpningstid vil gjøre hverdagen veldig vanskelig for henne.

Ved møtets slutt kommer en mor bort til Berit. Hun forteller at hun ikke turte å ta ordet, men at redusert åpningstid vil gjøre hverdagen veldig vanskelig for henne. Hun er alenemor og sykepleier og har et stramt tidsbudsjett. Samtidig vil hun ikke være den som står i veien, dersom flertallet av foreldregruppen går inn for løsningen.

  • Hvilke handlingsalternativer har Berit i denne situasjonen?
  • Hvilke verdier er i konflikt i situasjonen?
  • Hva ville du selv ha gjort? Gi en faglig begrunnelse for ditt valg.

Måltider hjemmefra eller i barnehagen?

Aisha er pedagogisk leder. I en periode etter gjenåpningen av barnehagen, ble det bestemt at barna skulle ha med niste hjemmefra til alle måltider. Vanligvis serverer barnehagen to måltider om dagen, noe foreldrene betaler for. Foreldrene gikk med på å stoppe dette tilbudet for en kortere periode, for å frigjøre tid til de ansatte slik at de bedre kunne ivareta smittevernet.

Den nye ordningen frigjorde mye tid, og da barnehagen gikk tilbake til å servere mat igjen, lot ikke protestene vente på seg. De ansatte på Aishas base, mener barnehagen må få en ny permanent løsning, som innebærer at barna tar med mat alle måltider hjemmefra. Det vil være til barnas beste, hevder de, fordi de ansatte vil få mer tid til å være sammen med dem.

Foreldrene har også vært klare på at de foretrekker at barna serveres mat i barnehagen.

Aisha vil gjerne være lojal med sine kolleger på avdelingen, men hun kvier seg for å ta det opp med styrer og de andre pedagogiske lederne. Hun vet at flere av dem er svært opptatt av at måltidene som lages i barnehagen, har et stort pedagogisk potensiale. De mener også at felles matopplevelser styrker samholdet. Foreldrene har også vært klare på at de foretrekker at barna serveres mat i barnehagen.

  • Hvilke handlingsalternativer har Aisha i denne situasjonen?
  • Hvilke verdier er i konflikt i situasjonen?
  • Hva ville du selv ha gjort? Gi en faglig begrunnelse for ditt valg.