En skoleleders dilemma om læremidler til fagfornyelsen

Hvordan håndtere lojalitet og forpliktelser både til de ansatte og til rektors egen ledelse?

Pål er nyansatt rektor ved en større skole, der han tidligere har vært både lærer og avdelingsleder i mange år.

I forbindelse med fagfornyelsen var planen å kjøpe inn nye læremidler i alle fag, både bøker og digitale læremidler. Men etter korona har læremiddelbudsjettene blitt redusert, og skolekontoret sentralt har besluttet å kjøpe inn digitale læremidler fra én stor læremiddelprodusent i alle fag til alle elevene.

Skolene er pålagt å dekke dette over eget budsjett. Pål mener dette er problematisk fordi læremidlene ikke holder god nok kvalitet i alle fag, og fordi lærerne ikke lenger får mulighet til å være med å bestemme valg av læremidler. Han er også bekymret for at de ikke lenger skal kjøpe inn noen analoge lærebøker, og at dette indirekte gir noen sterke føringer på lærernes valg av metode.

Mange av lærerne er sterkt uenig i innkjøpet, og det brygger opp til en konflikt i kollegiet.

Pål har forsiktig luftet disse bekymringene i rektorgruppa og overfor sin egen nærmeste leder, men uten å nå gjennom. Mange av lærerne er sterkt uenig i innkjøpet, og det brygger opp til en konflikt i kollegiet. Dette kommer på toppen av innføringen av et nytt skoleadministrativt system, som ikke fungerer etter planen.

Pål vil være solidarisk med den sentrale beslutningen fra nivået over, samtidig har han stor forståelse for lærernes perspektiv. Han kjenner også på at han fortsatt føler seg som en del av lærerkollegiet, etter å ha vært lærer på skolen i mange år, og han vil ikke skuffe dem.  

  • Hvilke dilemmaer står Pål i? 
  • Hva kan han kommunisere til lærerne?
  • Hvordan bør han varsle dersom han mener de nye rammevilkårene er uforsvarlige?