Elever som skulker

Hvordan skal en lærer kontakte et hjem som kan reagere uheldig og gi eleven enda flere problemer?

Maria er kontaktlærer i ungdomsskolen. Der har hun en elev som er både snill og godhjertet, Kristoffer, men som dessverre oppfører seg både utagerende og krevende. Nå har hun fått vite at han sammen med noen andre elever har skulket timene i matematikk. Hun setter seg ned for å ringe foreldrene, men idet hun skal slå nummeret begynner hun å tvile.

Maria har fått høre på personalrommet at han er av de elevene som utsettes for straffereaksjoner hjemme. Tvilende legger Maria på røret og tenker at hun ikke ønsker å bidra til at han får enda flere problemer. Samtidig kan hun ikke akseptere skulking uten å reagere, og pålagt rutine er å ta kontakt med foreldrene når en elev uteblir fra timer.

  • Hva bør Maria gjøre?
  • Hvilke handlingsalternativer har hun?
  • Hvilke verdier står på spill her?

Hva mener du?

Elever som skulker (pdf.)