Diskriminering i barnehagen

Hvordan kan du som pedagogisk leder møte en ansatt som kommer med nedsettende og diskriminerende kommentarer om et barnehagebarn?

Du er pedagogisk leder i en barnehage. I august startet en ny gutt på avdelingen. Foreldrene hans er fra England. En av de ansatte på avdelingen kommer stadig med kommentarer til deg, om den nye gutten. Det handler ofte om konkrete ting, som at gutten ikke kan godt nok norsk, eller at hun mener han sliter med å bli med på leken.

Enkelte ganger er kommentarene mer nedsettende, og direkte knyttet til kulturell bakgrunn. Det blir nevnt at barneoppdragelse i England ikke er like bra som i Norge, eller at kostholdet til gutten er «rimelig britisk». Du har vært lyttende og kommet med dine betraktninger om det konkrete, men forsøkt å dempe det som virker nedsettende.

En dag, da gutten åpner matpakka og tar opp en skive med loff og syltetøy, utbryter den ansatte: «Ja, det var jo næringsrik mat! Vi spiser grovbrød i Norge, vet du!». Dette skjer i påhør av deg, barna og flere av de andre ansatte, og det er tydelig at gutten blir lei seg.

  • Hvordan griper du an situasjonen?
  • Hvilke etiske dilemmaer står du ovenfor?