Den profesjonsetiske plattformen

Hvordan kan en nyansatt møte kritikk av den profesjonsetiske plattformen?

Pavel er nyansatt lærer på en videregående skole. I lærerutdanningen var profesjonsetikk og lærerprofesjonens etiske plattform et tema. Ved kontorpulten har han hengt opp plattformen, og han ser på etikken som en viktig del av det å være en profesjonell lærer. Etter en ukes tid kommer Pavel tilbake fra undervisningen. Ved kontorpulten hans står det en eldre og erfaren kollega som kommenterer plakaten, og at den, slik han ser den, er helt unødvendig. «Vi har jo opplæringsloven- og sunn fornuft».

Pavel er usikker på hva han skal si. Denne kollegaen, som Pavel ikke jobber sammen med eller har noen felles elever med ellers, har også snakket ganske negativt om elever på lærerværelset denne første uka, sammen med flere andre lærere- langt over grensen, slik Pavel vurderer det.

  • Hvilke verdier og normer er i spill her?
  • I den profesjonsetiske plattformen står det at vi skal varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Er kollegers omtale av medelever på lærerværelset et slikt forhold?
  • Hvordan kompliserer de ulike rollene (nyutdannet kontra eldre erfaren lærer) dilemmaene Pavel står i?