Debatt om rasisme ute av kontroll i vg3

Hvordan skal en vikarlærer håndtere en rasismedebatt på videregående?

Du underviser i samfunnsfag og i religion og etikk og har nå en vikartime for en kollega på en videregående skole i Oslo. 

Dere diskuterer samfunnsdebatten og rasisme, og eleven Kadra forteller om overgrepsstatistikk som viser at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i statistikken for overfallsvoldtekter. «Da er det jo ikke rart at folk blir skeptiske til innvandrere, eller at også jeg er mer redd for å møte en Ahmed enn en Ola på vei gjennom Slottsparken en sen kveld». Hun møter sterk motbør i klassen, og noen kaller Kadra for Oreo og onkel Tom. Kadra begynner å gråte, og du angrer på at du sa ja til å ta dette temaet i en klasse du ikke kjente.

Diskusjonen går høylytt i klassen, og flere elever spør deg nå om hva du synes om denne saken.

  • Hvordan responderer du?
  • Står du ovenfor noen etiske dilemmaer?