Kurspåmelding

okt

16

2019

1000

Oslo

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Kurset kommer til å fokusere på begrepet dybdelæring og hva det innebærer at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i matematikk.

Frist: 16.10.2019

Deltager

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Steudent/pensjonist)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881