Kurspåmelding

okt

16

2019

0900

Oslo

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Hva det innebærer at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i matematikk?

Deltager

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Steudent/pensjonist)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881