Kurspåmelding

sep

23

24

2019

0900

Oslo

Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn relasjonen.

Deltager

Pris

3 500,- (ikke-medlem )
2 800,- (medlem)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881