Hvor står kritisk pedagogikk i dag - hva kan Freires tenkning bidra med?

Deltaker