Utenforskap 2021 - Kampen om selvbildet

Presentasjoner fra konferansen

Presentasjoner:

20. april 


Kampen om selvbildet 
Paul Leer Salvesen, professor i etikk ved Universitetet i Agder

Et skeivt blikk på familien - familiemangfold i skole og barnehage.   
Linn Yttervik, rådgiver, Rosa kompetanse 

Hvordan skapes - og hvordan opprettholdes et godt selvbilde i en verden av vellykkethets- og prestasjonspress?
Emilie Kinge, Spesialpedagog, pp-rådgiver og forfatter

Godt nok? Hva er det? Frihet, annerledeshet og mestring. Dilemmaer i skolens samfunnsoppdrag.
Inga Bostad, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

Noen å snakke med når livet er vanskelig - hva gjør Kirkens SOS – Erfaringer fra chat og telefonsamtaletjenesten 
Unni Nergård Letnes, virksomhetsleder, Kirkens SOS

 

21. april 

Vurdering i skolen og selvbilde - ikke god nok? 
Bjørn Bolstad, Seniorrådgiver, UiO: - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen 

Humor og etikk – humor som pedagogisk virkemiddel på godt og vondt
Kirsten Flaten, dosent i spesialpedagogikk, Høgskolen på Vestlandet

Utenforskap på nett – hva kan det være, og hva kan gjøres for å redusere press, ekskludering og trakassering  
Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna  

Faktorer som fremmer barns livsmestring  
May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge

Kampen om selvbilde – om betydningen av anerkjennelse
Henrik Syse, forsker, ved institutt for fredsforskning, professor ved Bjørknes Høyskole og forfatter