Forskningskafe: Lærernes verktøykasse i møte med mobbing

Her kan du se opptak av innledningene på "Lærernes verktøykasse i møte med mobbing"

Mobbing og utenforskap er en vedvarende utfordring i norsk skole. For andre år på rad øker andelen av elever i grunnskolen som oppgir at de opplever mobbing og utenforskap. Samtidig viser forskning at arbeidet lærere gjør i klasserommet er svært viktig i forebyggingen av mobbing og utenforskap. Hvordan skal vi som samfunn forstå mobbetallene? Og har lærere de verktøyene som de trenger for å møte utfordringene skolen står i, i dag? 

På seminaret møter du to sentrale forskere og en rektor:
Selma Therese Lyng, forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med et bredt spekter av tema innenfor skoleforskning, og de siste årene særlig med skolemiljø, mobbing, tverrprofesjonelt samarbeid og kompetanseutvikling i skolen.

Jon Rogstad, forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. For tiden arbeider han blant annet med studier innen forskning på ungdom og utdanning. Han har i særlig grad satt søkelys på utenforskap, livsmestring, gjennomføring og frafall av videregående opplæring. Rogstad ledet evalueringen av «Robust ungdom», et utviklingsprosjekt som var utformet for å fungere helsefremmende og forebyggende.»

Ingelinn Gramstad, rektor ved Ytre Enebakk skole.