Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

20. oktober 2020

En av de viktigste tingene vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering. På dette webinaret har Utdanningsforbundet samlet fagfolk og praktikere for å snakke om hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Hva kan vi som lærere og skoleledere bidra med? 

Innledernes presentasjoner:
Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge?
Martin Sjøen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Fargerik og fargeblind – om inkluderingskultur i praksis
Hege Ose, rektor, Karuss skole

Emil Sætra, stipendiat, MF hadde ikke presentasjon.
E-post: Emil.Satra@mf.no

Fagfornyelsen, muligheter og utfordringer for skolens forebyggende arbeid
Claudia Lenz, professor, MF

Her kan du se opptak av webinaret: