Presentasjoner fra Styrerkonferansen 2022

Presentasjoner fra Styrerkonferansen 2022 blir lagt ut her.

7. november

Kollegaveiledning som profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen, styrerens rolle
Hege Fimreite, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Barnehagens formål – hva styrer utviklingen?
Christian Eidevald, dosent i førskoledidaktikk, Göteborgs universitet og forskningsansvarlig ved Förskoleförvaltningen i Göteborg

Hvilken betydning har oppbemanningen hatt og hvordan har man organisert oppgavene?
Karin Hognestad, leder for senter for barnehageforskning, institutt for humaniora, idretts – og utdanningsvitenskap

Ansatte med masterkompetanse – hva nå?
Solveig Østrem, professor, Oslo Met

Hvordan tåle endringer?
Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis, BI Campus Bergen, Institutt for ledelse og organisasjon

 

8. november

Styrerrollen – utvikling i barnehagen og utfordringer for barnehageleiarern som strategisk aktør 
Kjell Aage Gotvassli, professor emeritus, Nord universitet og Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Juridisk rammer for arbeidet med sykefravær? 
May-Britt Heimsæther, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet


IA-bransjeprogram barnehage
Rakel Malene Solbu, prosjektleder, Bransjeprogram barnehage