Presentasjoner fra Styrerkonferansen 2021

Her legges fortløpende de presentasjoner vi har fått tillatelse til å dele etter årets styrerkonferanse.

Regelstyring og profesjonell utvikling
Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og leder av Opplæringsutvalget

Regelstyring og profesjonell utvikling
Heidi Skåtøy, rådgiver, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø og Team Skyfritt

Hva er en god barnehageeier?
Kjetil Børhaug, professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Barnehagens språkarbeid – mellom fag og politikk
Katrine Giæver, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Tidlig innsats – om myter, feilslutninger og urealistiske ambisjoner
Jon Kaurel, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

Perspektiver på systematisk barnehagevurdering
Halvor Kolsrud, fylkesstyremedlem, Utdanningsforbundet Oslo

Prespektiver på systematisk barnehagevurdering
Tornd Kalhagen, avdelingsdirektør, Kultur og utdanning, KS

Medbestemmelse og faglig utvikling.Handler medbestemmelse bare om lønn og arbeidsvilkår, eller kan tillitsvalgte bidra til økt faglig utvikling?
Hilde Holmeide Aandal, høgskolelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for