Webinar om trygdeoppgjøret 2022

Her kan du se opptak av webinaret om resultatet i trygdeoppgjøret 2022. Advokat Endre Lien fra Utdanningsforbundet orienterer.

Her kan du se opptak av webinaret om trygdeoppgjøret 2022