Ny læreplan i naturfag - videregående skole

14. oktober 2020

Ny læreplan med færre kompetansemål, mer dybdelæring og tverrfaglighet gir økt mulighet for å gjøre faget mer relevant, men hvordan gjør vi det? På kurset deles gode undervisningsopplegg og eksempler.

Kursholdere: 
Astrid T. Sinnes er professor i naturfagdidaktikk ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hun har i mange år drevet med forskning og formidling knyttet til hvordan skole og lærerutdanning kan fremme en utdanning for bærekraftig utvikling. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler om dette temaet både nasjonalt og internasjonalt, og gav i 2015 ut den første norske læreboka om utdanning for bærekraftig utvikling rettet mot lærerstudenter og lærere. I 2017 mottok hun, på vegne av NMBU, Utdanningsforbundets Klimapris. I år ga hun ut boka Action Takk, som handler om hva skolen kan lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling.

Snorre Nordal er lærer ved Ski videregående skole. Han er lektor i fysikk og matematikk, og har doktorgrad i realfagsdidaktikk knyttet til bruk av alternative læringsarenaer. De senere årene har han sammen med kollegene Line Anfinsen og Torbjørn Danielsen jobbet med å utvikle tverrfaglig prosjektundervisning for bærekraftig utvikling, inspirert av Globala gymnasiet i Stockholm. For dette arbeidet fikk Ski videregående skole Utdanningsforbundets Klimapris i 2019.