Kveldsseminar: Hvordan står det til i PP-tjenesten?

Er bemanningen i PP-tjenesten tilstrekkelig for å oppfylle dagens mandat? Og har PP-tjenesten ressurser til å overta ansvar og oppgaver fra Statped i deres pågående omstilling? Her kan du se opptak av sendinga.

Vi hadde dessverre noen tekniske problemer denne kvelden. I oppstarten av del 2 (etter 10 minutters-pausen) er det to minutter der vi strever litt med lyd - så spol gjerne over det (41.40-43.40).

 

Presentasjonen til prosjektleder for rapporten, Therese Marie Andrews,  Nordlandsforskning

Her kan du følge seminaret:

Program

18.00-18.10
Velkommen
v/ Ida Næss Hjetland, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

18.10-18.40
Bemanning i PP-tjenesten: Tilstrekkelig for å oppfylle tjenestens mandat?
v/ Therese Marie Andrews, prosjektleder for rapporten, Nordlandsforskning

18.40-18.50 Spørsmål til rapporten 

18.50-19.00 Pause

19.00-19.20 Fortellinger fra hverdagen - panelsamtale
Rakel Merete Hunstad,PP-rådgiver og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet
Eskil Dahl Rotherud, skoleleder og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet
Anette Nagelhus, seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnskolen

Guro Hovde, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet leder samtalen.

19.20-19.55 Politisk debatt
Sindre Lysø, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
Hege Bae Nyholt, leder av Utdannings- og forskningskomiteen (R)
Freddy Øvstegård, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen (SV)
Trond Kalhagen, Spesialrådgiver, KS
Ida Næss Hjetland, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

Guro Hovde, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet leder debatten.

 

På seminaret møter du:

Avbildet: Therese Marie Andrews
Therese Marie Andrews

prosjektleder for rapporten, Nordlandsforskning

Avbildet: Sindre  Lysø
Sindre Lysø

statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

PP-rådgiver og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

skoleleder og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Avbildet: Anette  Nagelhus
Anette Nagelhus

seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnskolen

Avbildet: Hege Bae Nyholt
Hege Bae Nyholt

leder av Utdannings- og forskningskomiteen (R)

Avbildet: Freddy  Øvstegård
Freddy Øvstegård

medlem av Utdannings- og forskningskomiteen (SV)

Avbildet: Trond  Kalhagen
Trond Kalhagen

Spesialrådgiver, KS