Klimaseminaret 2022

Her kan du se opptak av Klimaseminaret som ble avholdt 14. november.

Hvordan skal lærere i barnehage og skole møte barn og elever om klimautfordringene? Og hvilke tiltak kan vi gjøre lokalt som vil kunne bidra globalt? Her kan du se opptak av Klimaseminar 2022. 

Her kan du se opptak av Klimaseminaret 2022:

Program

18.00-18.10 
Åpning
v/Terje Skyvulstad, nestleder, Utdanningsforbundet

18.10-18.35 
Nordsida barnehage - ei viktig brikke i klimapuslespelet
Vigdis Elisabeth Staff, pedagogisk leder Nordsida barnehage, vinner av Klimaprisen 2020

18.35-19.00 
Gratis skolemåltid, bærekraftige kantiner i Viken
Magne Skaalvik, spesialkonsulent, Viken fylkeskommune

19.00-19.25
Diskusjon om oljeboring i Lofoten – elevers læring og danning
Kjellrun Hiis Hauge, professor i klimadanning, Høgskulen på Vestlandet

19.25-19.30   
Avslutning