Hvordan bør vi endre videregående opplæring?

Se opptak av seminaret her:

Hvordan bør vi endre videregående opplæring?

Om seminaret

Før påske la regjeringen fram sine planer for framtidas videregående opplæring. Hvilke endringer foreslår regjeringen? Og hvordan blir disse forslagene mottatt blant lærere, ledere og andre viktige fagpersoner tilknyttet skolen?

Utdanningsforbundet arrangerer digital debatt med Guri Melby (statsråd), Ragnhild Lied (leder av Unio), Thom B. Jambak (sentralstyremedlem Utdanningsforbundet), Edvard Botterli Udnæs (leder av Elevorganisasjonen), Eivind Lotsberg (påtroppende sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen), Åge Hvidtstein (lærer i videregående) og Kristin Danielsen (rektor).

Møteleder er Martin Minken (Utdanningsforbundet)